Collection Collection facebook Collection Collection
    Untitled Document Hong Kong

2015
Share a Song
#1 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#2 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#3 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#4 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#5 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#6 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#7 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#8 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#9 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#10 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#11 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#12 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#13 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#14 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#15 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#16 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#17 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#18 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#19 of 20
330ml - ALU
Share a Song
#20 of 20
330ml - ALU

2014
Brazil 2014
#1 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#2 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#3 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#4 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#5 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#6 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#7 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#8 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#9 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#10 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#11 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#12 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#13 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#14 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#15 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#16 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#17 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#18 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#19 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#20 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#21 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#22 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#23 of 24
330ml - ALU
Brazil 2014
#24 of 24
330ml - ALU
Share a Coke
#1 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#2 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#3 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#4 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#5 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#6 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#7 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#8 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#9 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#10 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#11 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#12 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#13 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#14 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#15 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#16 of 16
330ml - ALU
Share a Coke
#1 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#2 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#3 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#4 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#5 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#6 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#7 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#8 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#9 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#10 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#11 of 12
330ml - ALU
Share a Coke
#12 of 12
330ml - ALU
               

2013
Energizing Refreshment
#1 of 3
330ml - ALU
Energizing Refreshment
#2 of 3
330ml - ALU
Energizing Refreshment
#3 of 3
330ml - ALU
             

2012
Summer
#1 of 4
330ml - ALU
Summer
#2 of 4
330ml - ALU
Summer
#3 of 4
330ml - ALU
Summer
#4 of 4
330ml - ALU
Ocean Park
330ml - ALU
Christmas
#1 of 3
330ml - ALU
Christmas
#2 of 3
330ml - ALU
Christmas
#3 of 3
330ml - ALU
   

2011
125 Years
330ml - ALU
James Jarvis
#1 of 6
330ml - ALU
James Jarvis
#2 of 6
330ml - ALU
James Jarvis
#3 of 6
330ml - ALU
James Jarvis
#4 of 6
330ml - ALU
James Jarvis
#5 of 6
330ml - ALU
James Jarvis
#6 of 6
330ml - ALU
Regular - Retro
330ml - ALU
Summer
#1 of 4
330ml - ALU
Summer
#2 of 4
330ml - ALU
Summer
#3 of 4
330ml - ALU
Summer
#4 of 4
330ml - ALU
Christmas
330ml - ALU
             

2010
South Africa 2010
#1 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#2 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#3 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#4 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#5 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#6 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#7 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#8 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#9 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#10 of 12
330ml - ALU
     
South Africa 2010
#11 of 12
330ml - ALU
South Africa 2010
#12 of 12
330ml - ALU
Summer
#1 of 4
330ml - ALU
Summer
#2 of 4
330ml - ALU
Summer
#3 of 4
330ml - ALU
Summer
#4 of 4
330ml - ALU
Christmas
330ml - ALU
     

2009
Retro 4
330ml - ALU
Happiness Factory
#1 of 3
330ml - ALU
Happiness Factory
#2 of 3
330ml - ALU
Happiness Factory
#3 of 3
330ml - ALU
Christmas
330ml - ALU
         

2008
Beijing 2008
355ml - ALU
Beijing 2008
355ml - ALU
Beijing 2008
330ml - ALU
Regular - Retro
330ml - ALU
Retro 1
330ml - ALU
Retro 2
330ml - ALU
Retro 3
330ml - ALU
Wedding
330ml - ALU
Christmas
330ml - ALU
 

2007
The Coke Side of Life
#1 of 3
355ml - ALU
The Coke Side of Life
#2 of 3
355ml - ALU
The Coke Side of Life
#3 of 3
355ml - ALU
Ocean Park
355ml - ALU
Smile
355ml - ALU
World of Warcraft
#1 of 4
355ml - ALU
World of Warcraft
#2 of 4
355ml - ALU
World of Warcraft
#3 of 4
355ml - ALU
World of Warcraft
#4 of 4
355ml - ALU
Liu Xiang
355ml - ALU
Football
355ml - ALU
Christmas
355ml - ALU
               

2006
Germany 2006
#1 of 5
355ml - ALU
Germany 2006
#2 of 5
355ml - ALU
Germany 2006
#3 of 5
355ml - ALU
Germany 2006
#4 of 5
355ml - ALU
Germany 2006
#5 of 5
355ml - ALU
         

2005
Star Wars
#1 of 3
355ml - ALU
Star Wars
#2 of 3
355ml - ALU
Star Wars
#3 of 3
355ml - ALU
Disneyland HK
#1 of 4
355ml - ALU
Disneyland HK
#2 of 4
355ml - ALU
Disneyland HK
#3 of 4
355ml - ALU
Disneyland HK
#4 of 4
355ml - ALU
DBS Credit Card
355ml - ALU
Lineage II
#1 of 4
355ml - ALU
Lineage II
#2 of 4
355ml - ALU
Lineage II
#3 of 4
355ml - ALU
Lineage II
#4 of 4
355ml - ALU
iCoke
355ml - ALU
Christmas
355ml - ALU
           

2004
Portugal 2004
355ml - ALU
Portugal 2004
355ml - ALU
Athens 2004
#1 of 4
355ml - ALU
Athens 2004
#2 of 4
355ml - ALU
Athens 2004
#3 of 4
355ml - ALU
Athens 2004
#4 of 4
355ml - ALU
Liu Xiang
355ml - ALU
Chihuahua
355ml - ALU
   

2003
Christmas
355ml - ALU
                 

2002
South Korea / Japan 2002
355ml - Steel
Christmas
#1 of 3
355ml - ALU
Christmas
#2 of 3
355ml - ALU
Christmas
#3 of 3
355ml - ALU
           

2001
Regular - Bottle Cap
355ml - ALU
Hip Hop
355ml - ALU
McDonald's Christmas
#1 of 4
250ml - Steel
McDonald's Christmas
#2 of 4
250ml - Steel
McDonald's Christmas
#3 of 4
250ml - Steel
McDonald's Christmas
#4 of 4
250ml - Steel
       

2000
Regular - Bottle Cap
355ml - ALU
GigFun
355ml - ALU
Cuttie
#1 of 4
250ml - ALU
Cuttie
#2 of 4
250ml - ALU
Cuttie
#3 of 4
250ml - ALU
Cuttie
#4 of 4
250ml - ALU
Christmas
#1 of 4
250ml - Steel
Christmas
#2 of 4
250ml - Steel
Christmas
#3 of 4
250ml - Steel
Christmas
#4 of 4
250ml - Steel
Christmas
355ml - Steel
                 

1999
New Year
355ml - Steel
Christmas
#1 of 2
355ml - Steel
Christmas
#2 of 2
355ml - Steel
             

1998
Winter Jump
355ml - ALU
France 1998
355ml - ALU
France 1998
355ml - ALU
Metro City
355ml - ALU
Christmas
#1 of 2
355ml - Steel
Christmas
#2 of 2
355ml - Steel
       

1997
Regular - Disc
355ml - ALU
Cool Jam
355ml - ALU
Polar Bears
355ml - ALU
Christmas
#1 of 2
355ml - Steel
Christmas
#2 of 2
355ml - Steel
         

1996
Alegria
355ml - ALU
Ocean Park
355ml - ALU
Always Coca-Cola
355ml - ALU
Atlanta 1996
355ml - ALU
Atlanta 1996
355ml - ALU
Christmas
#1 of 2
355ml - Steel
Christmas
#2 of 2
355ml - Steel
     

1995
Summer Promotion
355ml - ALU
Christmas
355ml - Steel
               

1994
USA 1994
355ml - ALU
Christmas
355ml - Steel
               

1993
Regular
355ml - ALU
                 

1990
Italy 1990
355ml - ALU
Christmas
#1 of 6
355ml - ALU
Christmas
#2 of 6
355ml - ALU
             

1989
Regular
355ml - ALU
                 

1986

Regular
354ml - ALU
                 
   
  Updated: 02-Feb-2018